Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Børn som bliver stumme i særlige situationer, kan lide af selektiv mutisme – en angstlidelse som med fordel kan behandles med hypnose

Selektiv mutisme er en angstlidelse, som primært rammer børn. Ved selektiv mutisme oplever man angst ved at tale i bestemte situationer, til trods for at man har normale talefærdigheder. Derfor fremstår de børn som rammes af selektiv mutisme som”stumme” i nogle situationer, fx i skolen, i det offentlige ru,, og når der er besøg i hjemmet.

Det er vigtigt at selektiv mutisme adskilles fra tilfælde hvor der er tale om sanseforstyrrelser, altså hvor barnet ikke taler fordi det ikke kan høre, eller faktisk mangler evnen til at tale. Lige som der også må differentieres i forhold til tilfælde hvor mutismen (stumheden), er en konsekvens af en anden diagnose, som fx autisme eller svære grader af skizofreni (Angstforeningen).

Som forældre kan det være svært at vide hvordan man bedst hjælper sit barn, men det er vigtigt at barnet får professionel hjælp, da det ellers kan få alvorlige konsekvenser for barnet, også senere i livet. I den forbindelse er hypnoterapi særdeles velegnet, lige som at hypnoterapi også er yderst velegnet til behandling af andre former for angst.

Konsekvenser ved selektiv mutisme

Det er yderst vigtigt at behandle selektiv mutisme, da det som andre angstlidelser kan være svært at komme ud af. Ligeledes fremgår det af Angstforeningen, at selektiv mutisme primært rammer i 3 – 6-årsalderen og opdages når barnet starter i skole. Her anslår man endvidere at 0,7-0,8 % af alle børn i denne aldersgruppe lider af selektiv mutisme (Angstforeningen).

At være angst for at sige noget fx i skolen, er både utroligt pinefuldt for børnene og kan derudover få konsekvenser for deres indlæring og sociale udvikling. Mange af disse børn udvikler andre former for social angst. Voksne som har haft selektiv mutisme som barn, har ligeledes en større risiko for at opleve problemer med social angst, voldsom generthed og social isolation.

Det kan på den måde have store konsekvenser for børn at leve med denne lidelse og det er derfor vigtigt at søge hjælp, hvis man mistænker et barn for at have selektiv mutisme.

Børn og behandling med hypnose

Hypnose er særdeles effektivt og velegnet når det kommer til behandling af børn. Det skyldes at børn i det hele taget befinder sig i en helt naturlig trancetilstand meget af tiden, fx når de leger, dagdrømmer osv. Hypnose er ikke anderledes end denne helt naturlige trancetilstand som er den samme vi voksne kender når vi er ved at falde i søvn og ved at vågne, samt når vi dagdrømmer, opsluges af noget spændende eller fx meditere.

I den forbindelse er hypnoterapi faktisk enkelt som terapi, hvor denne tilstand aktiveres via dyb afslapning. Det betyder ikke, at man ikke er bevidst under hypnose, men at man via hypnosen bedre kan få adgang til under-bevidstheden, det ubevidste sind, eller hvad der af andre betegnes som vores intuition. På den måde kan man lettere opdage, hvad der udløste angsten.

Derved kan man også hjælpe barnet til at slippe angsten. Dette ved at om- programmere den følelsesmæssige reaktion som ubevidst sættes i gang i de pågældende situationer.

Samtidig har hypnose som formål at aktivere de ressourcer som vi allerede har, og vise os at vi godt kan overvinde vores udfordringer via visualiseringer. På den måde er hypnoterapi ligeledes en meget nænsom og blid behandlingsform, som derfor også er særlig anvendelig til børn.

Find en god terapeut

Første skridt i en hver behandling er at finde en god behandler. Det gør man ved at undersøge terapeutens baggrund. Her er det vigtigt med en behandler som er godt uddannet. Terapeuter fra Hypnose Skolen er bedre uddannet end langt de fleste Hypnoterapeuter i Danmark. Her kombinerer man ligeledes hypnose og NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) terapi.

NLP kan også betegnes som en slags kommunikations psykologi hvor der fokuseres på, hvordan vi via vores sprog, kan påvirke vores tanker, følelser og adfærd. Således har man som terapeut fra Hypnose Skolen en rigtig god uddannelsesbaggrund og et bredere kendskab til psykologi. Når det handler om behandling af børn, er det i øvrigt vigtigt at finde en terapeut som netop er uddannet til at arbejde med børn. Her har en del Hypnoterapeuter fra Hypnose Skolen, valgt denne videreuddannelse.

Derudover er man som Hypnose Psykoterapeut fra Psykoterapeut Akademiet ligeledes rigtig godt uddannet, via en fireårig psykoterapeut uddannelse, med et meget bredt kendskab til psykologi og behandling. Her har alle Hypnose Psykoterapeuter kendskab til behandling af børn.