Etiske Regler

1.1.
De etiske regler er bindende for alle udøvende terapeuter, der er uddannet på Hypnose Skolen & Psykoterapeut Akademiet, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2.
Terapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

1.3.
Hensynet til og respekten for klienten går forud for terapeutens personlige interesser.

1.4.
Uddannelsesstedet optager ikke studerende med misbrug af euforiserende stoffer og / eller alkohol. Opdages dette under uddannelsesforløbet, forbeholder vi os ret til at afbryde uddannelsen.

1.5.
Terapeuten arbejder med det raske menneske i krise. Hvis en klient har en psykiatrisk diagnose, fx har multiple personligheder, er skizofren, maniodepressiv eller har en anden alvorlig diagnose undlades terapi, med mindre terapeuten er læge/psykiater, eller er i besiddelse af kompetencer der berittiger dertil.

2.1.
Terapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2.
Terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om klienten.

2.3.
Terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun ved tavshedspligt risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4.
Terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke.

2.5.
Terapeuten kan føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. Opbevares følsomme oplysninger, skal terapeuten tilmelde sig Datatilsynet.

2.6.
Klienten skal oplyses som sin ret til at se udtalelser, som terapeuten har udfærdiget om klienten.

2.7.
Journalføring, optagelser på lyd – og videobånd samt afspilning heraf kræver altid klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens skriftlige tilladelse.

2.8.
Terapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

2.9.
Terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.

2.10.
Seksuel omgang mellem terapeuten og klienten må ikke forekomme.

2.11.
En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12.
Terapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis terapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

2.13.
Har terapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til anden kvalificeret behandler.

3.1.
Terapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

3.2.
En terapeut, der bliver opmærksom på, at en anden terapeut uddannet på Hypnose Skolen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til uddannelsesstedets ledelse.

4.1.
Hvis terapeuten har personlige problemer, der hæmmer / påvirker vedkommendes terapeutiske arbejde, skal terapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer. I særlige tilfælde må terapeuten under sådan et forløb, ikke arbejde terapeutisk med klienter.

4.2.
Terapeuten må ikke ved annoncering eller lignende, love konkrete resultater, der i ikke kan garanteres for. Terapeunten skal følge loven om markedsføring af Sundhedsydelser.

4.3.
Terapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med behandlingsprincipperne for etisk og moralsk terapi.

4.4.
Terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

REGLER FOR GOD KLINISK PRAKSIS

  • Følge god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning
  • Følge de Etiske regler og Behandlingsprincipper for Hypnoterapi
  • Give klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger de kan have til den
  • Aldrig give behandlinger, hvis du eller klienten er under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller tilsvarende
  • Ikke over for klienten fraråde lægebesøg
  • Opmærksomhed på lokalemæssig og personlig hygiejne

Uddannelser

Kurser

Kurser for alle