Loader siden

Handelsbetingelser

Betingelser for tilmeldinger & køb på hypnoseskolen.dk

Generelle oplysninger

Hypnose Skolen

Betaling

Alle beløb på Hypnoseskolen.dk er uden moms.

Moms tillægges, hvis momsregistreret firma eller institution skal betale kurset eller uddannelsen. Klik her hvis dette gælder for dig. Faktura fremsendes til det firma eller institution, som skal betale. Du er ikke tilmeldt kurset eller uddannelsen før fakturaen er betalt.

Betaling foretages med bankoverførsel til Nordea:
Reg.nr: 23 13 og Kontonr.: 62 77 83 34 58

Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen, som er gældende for kortbetalinger på internettet. Læs hvorfor her

Du skal være min. 18 år for at tilmelde dig vores uddannelser og kurser.

Bekræftelse

Ved tilmelding online, modtager du kort efter en ordrebekræftelse med informationer om din kommende uddannelse eller kursus. Din tilmelding er ikke bindende før indbetalingen af dit uddannelsesgebyr er registreret. Er der plads på det ønskede kursus eller uddannelse, vil du modtage en bekræftelse på, at du er blevet optaget. Ordrebekræftelsen er altså ikke en garanti for opnået plads på det ønskede kursus eller uddannelse.

I de tilfælde, hvor det ønskede kursus eller uddannelse er fuldt booket, kan Hypnose Skolen ikke garantere dig en plads på det ønskede tidspunkt. Du er således ikke garanteret en plads før din tilmelding er bekræftet. Vi vil i tilfælde af fuldt bookede kurser eller uddannelser kontakte dig for eventuel flytning til andet hold eller venteliste. Du kan også vælge at få refunderet din eventuelle betaling for det ønskede kursus eller uddannelse.

Forbehold for ændringer

Hypnose Skolen forbeholder sig ret til ansvarsfrit at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold på kurser og uddannelser m.v. uden forudgående varsel.

Hypnose Skolen forbeholder sig også ret til ansvarsfrit at aflyse et kursus eller uddannelse, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forventet eller ved underviserens sygdom.

Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den email, som er opgivet ved tilmeldingen. Ved aflysning af kursus eller uddannelse refunderer vi dit indbetalte kursus- eller uddannelsesgebyr – eller du kan få det overført til et andet kursus eller uddannelse m.v.

Optagelse og certificering

Såfremt det skønnes nødvendigt, forbeholder Hypnose Skolen sig ret til at afholde en vurderende samtale vedr. den studerendes egnethed som terapeut. Samtalen afholdes af Hypnose Skolens indehaver, eller en person som Hypnose Skolen anviser. Dette er for at sikre, at du og den uddannelse, du ønsker at tage på Hypnose Skolen, er et godt match.

At blive optaget på en uddannelse på Hypnose Skolen er ikke en garanti for, at du bliver certificeret ved uddannelsens afslutning. For at indstille dig selv til eksamen/certificering kræves aktiv deltagelse på uddannelsens moduler samt fuldførelse af de af Hypnose Skolen specificerede krav. Endvidere skal eventuelle skriftlige opgaver være afleveret rettidigt og godkendt.

For at opnå certificering skal du bestå eksamen, som den til enhver tid er fastsat, og derudover skal du godkende og underskrive Hypnose Skolens etiske regler for arbejde med klienter.

Fortrydelsesret

Du har ret til fortryde din tilmelding til et kursus eller en uddannelse i 14 dage fra din tilmelding. For at bruge din fortrydelsesret skal du inden udløbet af de 14 dage sende en besked om brug af fortrydelsesretten til mail@hypnoseskolen.dk eller pr. brev til Hypnose Skolen, Kastanie Allé 4, 2720 Vanløse. Bemærk, at e-mails skal være kommet frem til Hypnose Skolens mailbox inden udløbet af fristen. Sendes fortrydelse pr. brev, skal dette være poststemplet inden for fortrydelsesfristens udløb.

Efter fortrydelsesrettes udløb refunderes hverken reservationsbetalingen eller betalingen for kurset eller uddannelsen.

(Obs: Reservationsbetalingen fungerer som en del af den fulde betaling for uddannelsen eller kurset.)

Vælger du under uddannelsens forløb at afbryde uddannelsen, uanset årsag, refunderes det indbetalte beløb hverken helt eller delvist.

Registrering af Persondata

Hypnose Skolen registrerer de oplysninger, som du giver ved tilmeldingen (navn, adresse, e-mail, telefonnummer). Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig ved at rette henvendelse til Hypnose Skolens dataansvarlige på mail@hypnoseskolen.dk

Vi bruger oplysningerne til vores uddannelses- og kursusadministration. Vi gemmer i princippet disse oplysninger på ubestemt tid, så du altid kan få bekræftet din uddannelse, hvis du f.eks. skulle miste et kursusbevis. Du kan til enhver tid bede om, at vi sletter disse oplysninger. I det tilfælde gemmer vi dog en kopi af din faktura i 5 år af hensyn til regnskabslovgivningen.

På kurser og uddannelser udleveres sædvanligvis deltagerliste med kontaktdata, således at de studerende kan networke. Du kan frabede dig at blive opført på denne liste ved at skrive til Hypnose Skolen på mail@hypnoseskolen.dk og skrive ”Persondata” i emnefeltet.

Ingen personoplysninger bliver udleveret eller solgt til 3. mand.

Garanti & mangler

Jfr. Afsnittet ”Optagelse og certificering”.