RAB = Registreret Alternativ Behandler

RAB-godkendt behandler. Folketinget vedtog i 2004 loven om en registreringsordning for alternative behandlere.
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling (klienter) en bedre mulighed for at kunne finde alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Hypnose Skolens uddannelser og videregående kurser er godkendt som lektioner ved RAB-godkendelse.

Hvad betyder det at være RAB-godkendt Hypnoterapeut?

 1. Der er garanti for, at en RAB-godkendt Hypnoterapeut som minimum opfylder bestemte uddannelseskrav for hypnose, fagligt, teoretisk og praktisk. Derudover skal terapeuten have kendskab til psykologi, andre behandlingsformer og sundhedslovgivning.
 2. En RAB-godkendt Hypnoterapeut skal efterleve regler for god klinisk praksis.
 3. En RAB-godkendt Hypnoterapeut er medlem af en faglig forening, der af Sundhedsstyrelsen er godkendt til at RAB-godkende. For Hypnoterapeuter er det Danmarks Komplementære behandlere (DAKOBE), som RAB-godkender.
 4. Det er muligt at klage over en RAB-godkendt behandler.
 5. En RAB-godkendt Hypnoterapeut vedligeholder og ajourfører fortløbende sin uddannelse
  i form af en efteruddannelse.
 6. Hvis forsikringsselskaber accepterer at dække udgifterne til behandling, stiller de ofte
  krav om at behandleren er RAB-godkendt.

Hvorfor blive RAB godkendt behandler?

 • Fordi titlen er lovmæssigt grundfæstet og dermed det eneste, der ligner officiel anerkendelse af os som behandlere.
 • Fordi du fremstår som en behandler, der arbejder professionelt ud fra en grundig uddannelse med en høj etisk standard og kendskab til  god klinisk  praksis.
 • Fordi klienten dermed sikrer sig den bedst mulige behandling indenfor dit område.
 • Fordi klienten gennem loven er sikret mulighed for at kunne klage til brancheforeningens Etiske Råd.

Hvad er en Registreret Alternativ Behandler (RAB)?

En Registreret Alternativ Behandler er en behandler, som er medlem af en brancheforening, der er godkendt som registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen. Det vil sige, at behandleren lever op til nærmeste fastsatte krav inden for uddannelsen, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.

DAKOBE (Danmarks Komplementære Behandlere) er pt. den eneste brancheforening, hvor man som Hypnoterapeut kan blive RAB-godkendt.

De faglige krav, bekendtgørelse nr. 978 af 1. oktober 2012, som en Hypnoterapeut skal opfylde for at blive RAB-registreret:

MEDLEM AF DAKOBE:
Min. 660 lektioner.

HERAF ER KRAV TIL RAB:

Hypnose og hypnoterapi, teori og praksis Min. 250 lekt.
Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære Min. 300 lekt.
Psykologi Min. 50 lekt.
Andre behandlingsformer Min. 50 lekt.
Klinikvejledning Min. 10 lekt.