ANGST & TRAUME
NÆSTE KURSUS

Allerød
23. – 26. januar 2025

KURSUSPRIS

Kr. 7.995,-

MØDETIDER

4 dage
Kl. 9.00-17.00

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE

Kurset indgår som en del af den videregående uddannelse til Hypnose Psykoterapeut.

Er du uddannet Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner kan du deltage på kurset, hvis du er aktiv terapeut.

UNDERVISER

Rie Brandenborg

Psykoterapeut Akademiet logo ikon

Angst & Traume

Kursus

Angstens mange ”ansigter” spænder fra enkle simple fobier til invaliderende tilstande hvor den angstramtes bevægelsesfrihed indskrænkes og isolerer den angstramte.

På kurset Angst & Traume, fokuserer vi på forskellige teorier om angst, frygt, traumer og kriser, samt hvilke nye teknikker der er optimale at anvende. Du stifter bekendtskab med forskellige angsttyper og fobier samt hvilke psykofarmaka der ofte anvendes i traditionelle behandling. Du får desuden et indblik i kroppens kemiske reaktion i forbindelse med angst.

Kursuset optimerer og udvikler dine handlemuligheder og kompetencer, du forøger din viden og indsigt i angstens ”kringlede kroge” og traumets binding i det neurologiske system. Du bliver i stand til kritisk og professionelt at vurdere teorierne.

Indhold

  • Årsagen til angst
  • Psykologien bag de forskellige typer angst og fobier
  • Hvad sker der i hjernen ved angst
  • Du lærer terapeutiske metoder til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer
  • Forsvarsmekanismer, som kan være både hensigtsmæssige (konstruktive) og uhensigtsmæssige (destruktive), alt efter hvilke sammenhænge og hvor ofte, individet gør brug af dem
  • Vi vil også arbejde med nogle ‘moderne’ mekanismer, der ikke nødvendigvis behøver at henvise til psykoanalysen, men snarere til kognitiv psykologi
  • Mindfulness, meditation og åndedræt som effektive terapeutiske metoder

Forudsætning for deltagelse

Kurset indgår som en del af den videregående uddannelse til Hypnose Psykoterapeut.
Er du uddannet Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner kan du deltage på kurset hvis du er aktiv terapeut.

PLANLAGTE DATOER

ALLERØD
23. – 26. januar 2025

Ønsker du at blive ringet op og få svar på dine spørgsmål?