Man siger at vi lærer hele livet. Men måske vi alle, både som samfund og enkelte individer, skulle stoppe op et øjeblik og reflektere lidt over, hvad god læring egentlig er?

Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Læring kan være mange ting og der hvor vi er mest modtagelige for indlæring, er når vi oprigtigt føler os opslugt eller optaget af noget. En tilstand som er en helt naturlig form for trance, eller hvad man inden for nogle psykologiske retninger ville kalde flow.

Når vi er i denne tilstand kommer vi i kontakt med vores intuition, eller det man kunne kalde vores underbevidsthed eller ubevidste sind. Netop derfor kan hypnose og NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering), være to vigtige værktøjer når det handler om læring og indlæring.

Hvad er god læring?

Hvad er god læring egentlig for dig? Hvis jeg stiller mig selv det spørgsmål, så bliver mit umiddelbare svar, at god læring for mig, er når jeg udvikler mig, udvider mit perspektiv og på en eller anden måde bliver bevidst om en ny brik, som kan hjælpe mig med at få mit personlige puslespil til at gå op.

Derudover, er god læring for mig, når jeg oplever, at der er noget jeg er god til eller når jeg oplever, at det jeg lærer knytter sig til en særlig oplevelse. Det gør nemlig at jeg bedre kan huske det jeg har lært.

For mig handler god læring altså om kreativitet, oplevelser, udvikling, oplevelsen af at lykkes med noget og det at få udvidet mit perspektiv, samt en følelse af, at det jeg lærer er relevant i forhold til mine interesser, eller der hvor jeg er i mit liv. Læser man nogle af de studier som findes i forhold til nyere læringsteori, så er det netop også disse elementer, som anses som vigtige (fx Lave, 1996).

Derfor kunne det også være interessant, at stoppe op og kigge på vores danske skolesystem og spørge os selv, hvad det er for en hverdag vores børn oplever her? Er det denne skolemodel vi mener giver vores børn de bedste forudsætninger i forhold til læring og udvikling, eller skulle vi hellere rette et større fokus mod kreativitet, anerkendelse, udvikling og et udgangspunkt i elevernes egne interesser og ressourcer?

Kursus: Introduktion til NLP & Hypnose - Hypnose Skolen

Hvordan kan vi bruge hypnose og NLP i forbindelse med læring?

Både hypnose og NLP (Neuro-Lingvistisk-Programmering) er tæt forbundet med læring. NLP og hypnose er derfor værktøjer som kan være yderst relevante både for os som enkelt individer og som samfund og her fra kan vi have meget at lære.

NLP og læring

NLP handler netop om, hvordan vores mentale processer hænger sammen og blandt andet forbinder sprog, kognition(tanker), følelser og kropsfornemmelser. Her fra er der derfor stor inspiration at hente når det kommer til læring og man ved ligeledes fra NLP´en at vi mennesker benytter forskellige repræsentationssystemer, som er relevante for vores indlæring og hukommelse. Vores repræsentationssystemer er dem som vi bruger når vi opfatter virkeligheden. Altså vores mentale konstruktion af den virkelighed vi oplever.

Tre af disse repræsentationssystemer er sansebasserede mens et er ikke-sansebaseret. Som oftest vil vi mennesker primært gøre brug af et af disse og det har betydning for, hvordan vi som enkelt individ bedst lærer og hvordan vi bedst husker. På den måde kan man altså være visuelt tænkende (man tænker i billeder), auditivttænkende (man tænker i lyde), kinæstetisk tænkende (man tænker i kropsfornemmelser) eller man kan gøre brug af auditiv-digital tænkning, hvor man tænker i logik og sekvenser.

Da vi mennesker er forskellige og er domineret af forskellige repræsentationssystemer vil der derfor være forskel på, hvordan vi bedst lærer og hvordan vi bedst husker. Der er fx meget stor forskel på, hvad god læring er for en person som primært er auditivt tænkende og en som primært er kinæstetisk tænkende. På trods af at denne viden generelt set er udbredt og anerkendt kan man også her undre sig over, at man i Danmark ikke har et skolesystem med mere fokus på elevernes personlige læringsressourcer, styrker og interesser.

Selvværdsproblematikker

Rigtig mange børn og unge har selvværdsproblemer i Danmark. Som kandidat i socialvidenskab og psykologi og rådgiver på BørneTelefonen, er det et emne jeg har kendskab til og ofte snakke med børn om. Her ser jeg at mange af de samtaler jeg har om udfordringer i skolen, i hjemmet og andre steder, ofte hænger sammen med dårligt selvværd og oplevelser af manglende anerkendelse.

Som barn (og som menneske i det hele taget) har man brug for at blive set, man har brug for at blive hørt og man har brug for at blive anerkendt for at udvikle sig. Men hvordan bliver børn det, i det traditionelle danske skolesystem? Et skolesystem med fokus på karaktere og præstationer inde for et standardiseret nationalt pensum? Har vi et skolesystem som får børn til at blomstre, udfolde sig og bruge deres nysgerrighed, eller piller man i virkeligheden nysgerrigheden og kreativiteten af dem, ved at forsøge at ensrette dem? Og hvad med lærerne?

Hvad er det for et handlerum de befinder sig i? Er det et rum fuld af motivation, inspiration og lyst? Eller er de også fangede i ensretningen uden mulighed for udfoldelse og kreativitet? Føler de sig anerkend, set og hørt i forhold til deres evner og ressourcer som lærer og mennesker?

Inden for både NLP og hypnoterapi, mener man at alle mennesker rummer alle de ressourcer de har brug for. Men ressourcer er potentialer og det betyder at vi nogen gange har brug for at blive bevidste om vores ressourcer, for at kunne bruge dem. En god læring for børn vil altså være at få kendskab til deres ressourcer. At gøre dem bevidste om deres forskellige styrker og styrke dem i de ting som de selv har en naturlig interesse for.

Alle børn fødes som nysgerrige, kreative og med et naturligt drive i forhold til, at udvikle sig og komme frem i verden.

Tænk hvis vi kunne motivere børn til at holde fast i det, i stedet for at tage det fra dem. Det kan faktisk lade sig gøre og vores samfund og de voksne som kunne komme ud af det, kunne stå et bedre sted end vi står i dag.

Hypnose og læring

Børn har også langt nemmere ved at komme i hypnose end voksne og det hænger blandt andet sammen med at børn befinder sig i trance en stor del af tiden, mens vi voksne i højere grad har mistet den kontakt med os selv. Børn er ligeledes meget mere sensitive, kreative og åbne. Evner som i den grad er positive og burde fremelskes, fremfor at vi igennem vores skolegang og opvækst fremmedgøres mere og mere for os selv.

Vi skal altså finde tilbage til os selv og guides til at forblive i kontakt med os selv og alle vores ressourcer og potentialer. Her kan en transformation af selve skolesystemet og en gentænkning af vores samfund være relevant. Derudover kunne et helt konkret projekt handle om hypnose i skolen.

Hypnose er desværre meget misforstået af mange mennesker, fordi scenehypnose har givet hypnose et dårligt ry.

Men der er mange retninger inden for hypnose og den hypnose som bruges inden for behandling og terapi, er noget helt andet. Hypnose er guidning i afslapning og kontakt til sit inderste selv, kerne selv, ubevidste sind, intuition eller hvad man foretrækker at kalde det.

Her bliver det muligt at skabe forandring i sindet og ændre negative overbevisninger, tanke og handlemønstre. Således kan man bruge hypnose til at booste indlæring, hukommelse, selvværd og til at skabe kendskab til egene ressourcer.

Hypnose er en naturlig trancetilstand og til trods for at man kommer i kontakt med sit ubevidste, er man altså stadig vågen og bevidst. Mange mennesker kan altså være i hypnose uden at være klar over det, fordi de har en anden ide om, hvad hypnose er.

Kursus: Hypnose med børn - Hypnose Skolen

Find en hypnoterapeut som er godt uddannet

I virkeligheden kan hypnose i høj grad sammenlignes med mindfullness og meditation. Man kan derfor føle sig tryg og rolig ved at gå til en hypnoterapeut fx hvis man oplever problemer i forhold til læring, trivsel, selvværd eller noget fjerede.

Ofte er det også udfordringer som fobier, stress og angst, som mange henvender sig med. Som med alt andet er det dog vigtigt at sikre sig, at man henvender sig til en hypnoterapeut som er godt uddannet.

Det er man fra Hypnose Skolen, som uddanner NLP- og hypnoterapeuter, samt fra Psykoterapeut Akademiet, der som det eneste sted i Danmark uddanner Hypnose Psykoterapeuter.

The Learning Mission

The Learning Mission

Er man interesseret i debatten om transformation af skolesystemet, er der netop etableret en helt ny dansk NGO, ved navn Learning Mission. Fra 16. januar 2020 starter deres oplysningskampagne.
Den kan blandt andet følges på hjemmesiden: https://learningmission.org/

The Learning Mission