Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Jalousi fylder i mange forhold og her kan hypnoterapi have stor gavnlig effekt

Et af de helt store konfliktpunkter i mange parforhold handler om jalousi. At finde en vej ud af jalousien kan derfor have afgørende betydning for trivsel i parforholdet, og i nogen tilfælde den eneste løsning for et forhold som er ved at gå i stykker.

At finde en vej ud af jalousi kan dog synes noget nær umuligt. Nogen kan måske også blive i tvivl om, hvor grænsen går og føle sig forvirrede over, hvem der egentlig har skylden for hvad. For hvornår overreagere man og hvornår er partneren faktisk gået over en grænse?

Uanset hvilke tanker man går med kan behandling med hypnose have en virkelig stor positiv effekt. Jalousi, tanker og grænser er nemlig fuldstændigt individuelle, og der kan være mange årsager til at man er havnet i jalousiens klør.

Her kan hypnoterapi hjælpe med at finde indtil den egentlige kerne i problemet og også hjælpe til at genfinde tilliden og det positive forhold.

Følelsen af mindreværd, manglende tillid og frygten for at miste

Jalousi er en følelse de fleste kender og det er en normal reaktion som for nogen mennesker kan blive meget voldsom og uhensigtsmæssig. Det kan der være flere grunde til. Ofte vil det handle om oplevelser fra barndommen, hvor bevidste eller ubevidste oplevelser af svigt kan give manglende tillid, frygt for at miste, eller har dannet grobund for en følelse af mindreværd.

Disse oplevelser og svære følelser kan også være opstået senere i livet, og her kan erfaringer fra tidligere forhold og oplevelser med utroskab spille ind.

I den forbindelse er det afgørende at forstå at disse oplevelser og erfaringer nødvendigvis ikke er den direkte årsag til jalousien. Derimod kan jalousien opstå som et resultat af de overbevisninger, som er blevet skabt på baggrund af den måde vi har bearbejdet oplevelserne og erfaringerne.

Det er disse overbevisninger og følelser som sætter jalousien i gang, herunder følelsen af mindreværd, manglende tillid og frygten for at miste.

Det afgørende bliver derfor at bryde med disse overbevisninger. Heldigvis er disse overbevisninger nogle vi, ofte ubevidst, selv har skabt og dermed bliver det også muligt at omskabe dem eller omprogrammere dem.

Ved at omprogrammere overbevisninger og dermed ændre tanke og-handlemønstre, samt en følelsesmæssige terapeutisk bearbejdning, er hele essensen af hypnoterapi og derfor er behandling med hypnose særdeles effektiv når det kommer til jalousi.

Hypnoterapi kan ændre negative overbevisninger

Hypnoterapi er hypnose brugt som terapeutisk værktøj. I den forbindelse er mange usikre på hvad hypnose egentlig er. Det skyldes primært at mange mennesker har set eller hørt om hypnotisører som underholder med at få folk til at gøre mærkelige ting på en scene. Fx at hoppe rundt på et ben og sige som en kylling.

Virkeligheden forholder sig dog helt anderledes og samtidig er det også essentielt at pointere, at der er forskellige retninger inden for hypnose, hvor hypnoterapi bygger på det som betegnes for den moderne tilgang, hvor det at blive guidet til dyb afslapning ses som nøglen til det ubevidste sind. Hypnose er altså en tilstand af dyb afslapning som også betegnes som trance.

Denne trancetilstand som er helt naturlig, er en vi alle kender og befinder os i flere gange om dagen. Det gælder blandt andet når vi er døsige, altså når man er ved at vågne eller falde i søvn, eller hvis man mediterer, dagdrømmer eller opsluges af noget meget interessant. Når vi er i denne tilstand, træder vores bevidste, tænkende og planlæggende sind lidt i baggrunden, og i stedet bliver der plads til det man kan betegne som vores intuition, underbevidsthed eller ubevidste sind.

Det ubevidste sind kan forstås som en slags automatisk maskineri som bare kører uden at vi tænker over det, og det er netop her at vores overbevisninger, tanke og handlemønstre bliver en del af det som får maskinen til at kører rundt.

Det betyder at hvis vi gerne vil have maskinen til at kører andreledes, så er det altså ikke nok at vi er bevidste om det, vi må også ind og justerer de programmeringer og mekanismer som automatisk styrer maskinen. Netop derfor er hypnose aldeles effektivt når det kommer til at omprogrammere og ændre vores overbevisninger og følelser.

Hjælp til at håndtere jalousi

Når man begynder at arbejde med sin jalousi vil man ofte opdage at det ikke blot er ens parforhold som bliver bedre, men også andre aspekter af ens liv. Det skyldes at det er de bagvedliggende overbevisninger, samt tanke- og handlemønstre som forandres og dermed også de grundlæggende følelser af mistillid, svigt og mindreværd som ændres.

Derfor vil man helt naturligt få et mere positivt selvforhold på alle plan. Det er derfor rigtig vigtigt at gribe ind og søge hjælp hvis man ikke har det godt og fx oplever jalousi. Når man søger hjælp er det vigtigt at sikre sig, at den behandler man vælger er godt uddannet.

Det er man fra Hypnose Skolen og det er muligt at finde en behandlerliste via skolens hjemmeside. Rigtig meget held og lykke.