Helt overordnet er forskellen på en uddannelse til psykolog og en uddannelse til psykoterapeut, at man kun må kalde sig psykolog, hvis man har bestået en kandidatuddannelse i psykologi på universitetet. Psykolog er en beskyttet titel.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Der er flere skoler, der tilbyder uddannelse til psykoterapeut, og det er op til den enkelte skole at bestemme, hvad uddannelsen skal indeholde.

Begge faggrupper kan arbejde med mennesker, der har ’ondt i sjælen’ og som ikke har en psykiatrisk diagnose.

Uddannelsen til psykoterapeut

Uddannelsen handler på samme måde som psykologistudiet om, hvad der foregår i det menneskelige sind. Og man kan godt komme ud for at studere nogle af de samme teorier begge steder.

På en uddannelse til psykoterapeut vil fokus typisk være på at kvalificere de studerende til at blive psykoterapeuter, altså behandlere. Der vil derfor være undervisning i både psykologiske teorier og praktiske metoder.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel. Det er op til de enkelte skoler, hvad de synes uddannelsen skal indeholde.

På Hypnose Skolen underviser vi fx vores elever i psykologisk teori inden for de kognitive og humanistiske grene af psykoterapien. Disse retninger bygger på et menneskesyn, hvor man mener, at klienten har de ressourcer i sig, der skal til for at kunne komme videre fra sin udfordring, samt at alle svar findes på det ubevidste plan. De studerende på vores psykoterapeutuddannelser uddannes til at kunne genkende psykologiske mønstre og til at kunne vælge den metode til behandling, der passer bedst til en den enkelte klient.

De teknikker, vores studerende lærer at bruge til behandlingen af klienter, er primært samtale, hypnose og NLP. Hypnosen bruges af terapeuten som et værktøj til at komme hurtigere i kontakt med klientens unerbevidsthed, og til at afklare bl.a., hvilke tankemønstre, der ligger til grund for klientens udfordring.

Hypnosen kan også bruges til at hjælpe klientens underbevidsthed med at behandle udfordringen, selv efter den enkelte session er færdig – da underbevidstheden hele tiden arbejder videre. NLP, der står for Neuro Lingvistiks Programming/-Psykologi, er også et anerkendt og ofte brugt kommunikationsværktøj i psykoterapien til at nå frem til årsagen til klientens udfordring og til at sætte nye tankemønstre i gang.

En tregrenet uddannelse for at få de bedst egnede psykoterapeuter

For at en psykoterapeut er ordentligt rustet til at tage andre mennesker i behandling, er det vigtigt, at den studerende er grundigt uddannet i både psykologisk teori, psykologisk praksis (terapi) og i at fungere som behandler (klinisk praksis). På Hypnose Skolen lægger vi fx meget vægt på, at vores studerende ud over den teoretiske og praktiske psykologi også mestrer og forstår vores etiske retningslinjer.

Vi synes ikke, at en behandler bør behandle klienter, hvis han/hun ikke følger et sæt strenge krav til etik. Nogle af vores etiske regler er fx, at terapeuten ikke må ”dømme” klienten eller prøve at påtvinge denne sit eget verdensbillede. Samtidig skal vores studerende lære at føre journaler for terapien og forpligter sig til at opbevare disse sikkert.

FaDP-godkendt uddannelse til psykoterapeut

De bedste uddannelser til psykoterapeut er godkendt af Foreningen af Danske Psykoterapeuter
Da psykoterapeut ikke er en beskyttet titel, er det op til den enkelte skole at bestemme, hvad deres uddannelser skal indeholde. Det kan give risiko for uddannelser af lav kvalitet. Derfor har Foreningen af Danske Psykoterapeuter fået tilladelse af Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) til at registrere psykoterapeuter og uddannelser til psykoterapeut. Det betyder, at skoler, der er godkendt af FaDP, skal leve op til visse uddannelseskrav, og en uddannelse fra en af disse skoler sikrer den bedste uddannelse. Hypnose Skolen er godkendt af FaDP til at uddanne reg. psykoterapeuter.

Vil du gerne være psykoterapeut, bør du altså vælge en uddannelse, der er godkendt af FaDP, for at være sikker på at kvaliteten er i orden. Du kan se en liste over skoler, der er godkendt af FaDP her: www.fadp.dk.

Krav til en FaDP-godkendt uddannelse til psykoterapeut

Uddannelsen skal tages over fire år. Fordelt på de fire år skal den studerende have haft 1.066 lektioner i alt.

706 lektioners teori og praktisk undervisning (á 45 min.) fordelt på følgende punkter:

Krav-til-en-FaDP-godkendt-uddannelse-til-psykoterapeut

På Hypnose Skolen har vi 1514 uddannelsestimer på uddannelsen til psykoterapeut, altså langt mere end hvad FaDP kræver.

Om psykolog uddannelsen

Uddannelsen til psykolog er en akademisk uddannelse på universitet, hvor de studerende studerer psykologi som en videnskabelig disciplin. Det vil sige, at de ”beskæftiger sig med det psykiske ud fra den særlige systematik, logik og argumentation, der karakteriserer universitetsstudier generelt.

Det betyder, at de lærer at forstå, analysere og diskutere teorier inden for emner som bevidsthed og erkendelse, personlighed, udvikling, psykiske lidelser samt interaktion mellem individ, samfund, kultur og institutioner.” (fra Psykologiuddannelsen på Københavns Universitet). Læs mere her: www.studier.ku.dk

På kandidatdelen af psykologistudiet er der mere fokus på det praktiske aspekt som behandler, end der er på bachelorniveauet. Og det er, som nævnt, kun dem, der har taget kandidatuddannelsen i psykologi, der må kalde sig psykologer og praktisere.

Du kan se en oversigt over godkendte uddannelser til psykolog på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.

Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige muligheder for at blive uddannet til psykoterapeut på Hypnose Skolen, er du meget velkomme til at kontakte os på tlf.: 23 49 74 95 eller du kan skrive til os her, hvis du har nogen spørgsmål.

Hvis du gerne vil holde dig opdateret om, hvad det vil sige at være psykoterapeut eller vide mere om de teorier og metoder, vi underviser i, kan du tilmelde dig Hypnose Skolens nyhedsbrev her. – Vi sender dem kun ud, når vi har noget godt på hjerte.