Hvad viser forskningen?

Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Måske er du en af de efterhånden mange mennesker, som selv har oplevet hypnose i forbindelse med terapi. Det kan også være at du ikke selv har prøvet hypnose, men bare har hørt om det. Måske er du nysgerrig, måske er du skeptisk.

Der er dog ingen grund til at være skeptisk, for der er efterhånden udført rigtig meget forskning, som videnskabeligt beviser, at hypnose er en meget effektiv og virkningsfuld behandlingsform. I den forbindelse blev der for nylig fortaget et stort dansk videnskabeligt studie af effekten af hypnoterapi hos folk med erhvervede hjerneskader.

Forbedring af hukommelsen hos folk med hjerneskader

Jonas Kristoffer Lindeløv, adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi fra Ålborg Universitet er en af forskerne bag dette spændende evidensbaserede studie, som viser at hypnoterapi har rigtig god effekt på at forbedre hukommelsen hos folk med fysiologiske hjerneskader.

Jonas Kristoffer Lineløv er særligt optaget af hjerneskader og fortæller i radioudsendelsen ”24 spørgsmål til professoren – Helt hypnotiseret” (Radio24/7, 2019) at rigtig mange personer med hjerneskader oplever, at de har problemer med korttidshukommelsen og med at holde opmærksomheden. Her fortæller Jonas Kristoffer Lindeløv, hvordan dette problem kan opfattes som tosidet, i og med at det ikke blot er et problem for patienterne som personer, men jo også er et problem i forhold til rehabilitering og genoptræning.

Netop derfor er forskning i forbedring af hukommelsen hos folk med hjerneskader yderst relevant. Her fortæller han ligeledes, hvordan studiet viste, at hypnoterapien kunne forbedre opmærksomheden og hukommelsen, så de patienter som medvirkede i forsøget, efter at have været i hypnose kunne opnå testresultater på niveau med gennemsnitsbefolkningen. Et meget flot resultat på et område som det ellers har været svært at opnå effekt på.

Et studie i et kritisk forskerlandskab

Jonas Kristoffer Lindeløv fortæller ligeledes at studiet blev til i et stærkt internationalt forskningsmiljø, og blev mødt af mange skeptiske øjne, hvilket han mener har været rigtig godt, da de på den måde måtte lave det som et randomiseret og kontrolleret studie. Nogle patienter havde erhvervet deres hjerneskade for over 40 år siden og på den måde kan man blandt andet være sikker på, at forbedringen ikke blot skete i takt med at hjernen var ved at komme sig. Man brugte ligeledes kontrolgrupper, for at sikre sig, at den effekt de så, ikke blot skyldtes andre faktorer i forbindelse med at der blev lavet forsøg (fx at man havde taget testen flere gange).

I forhold til at måle selve effekten brugte de standardiserede test og målte effekten på en måde som kan sammenlignes med en iq test. Her vil en score på omkring 100 svare til gennemsnittet for normalbefolkningen, hvor normalområdet ligger mellem 85 og 115. Patienterne havde til start en gennemsnitscore på 82. Efterfølgende så man så, at de patienter som havde været i terapi med hypnose, steg med 24,8 på denne IQ lignende skala.

Denne forbedring betegner Jonas Kristoffer Lindeløv som massiv og den medførte altså at patienterne efterfølgende lå på niveau med gennemsnitsbefolkningen, endda med et flot resultat på 106,8. Det er på den måde helt tydeligt at hypnoterapi er enormt effektfuldt i forbindelse med forbedring af hukommelsen hos folk med erhvervede hjerneskader.

I forlængelse her af er det vigtigt at holde sig for øje, at praktiserende terapeuter vil tilpasse hypnoseterapien til den enkelte klient for at opnå størst effekt, mens terapeuten i forsøget ikke har måtte tage udgangspunkt i det enkelte individ, men har skullet følge et manuskript. Man kan derfor betegne effekten som en minimumseffekt, da den i praksis kan forventes at være større.

Hvad siger forskningen om hypnose i forhold til andre problematikker?

Helt generelt fortæller Jonas Kristoffer Lindeløv hvordan der er rigtig god evidens for kliniske effekter af hypnoterapi. Her er det særligt i forbindelse med smerter, kroniske smerter og smertelindring at forskningen har vist store effekter ved hypnose. Derudover ser man ligeledes store effekter når det omhandler angst og fobier.

Her fortæller han at en af de ting som kendetegner effekten af hypnosen, er omkostningseffektiviteten. Det betyder, at det som sådan ikke er fordi hypnosen kommer med nye og bedre effekter, men at de kan opnås hurtigere, altså efter færre behandlinger og derfor også billigere, hvilket kan blive en stor fordel for vores sundhedsvæsen. I radioudsendelsen fortælles der yderligere, hvordan hypnose er meget mere udbredt i andre lande og hvordan man flere steder opererer uden bedøvelse, men med hypnoterapi som smertelindring.

Her fortæller Jonas Kristoffer Lindeløv at det faktisk har en række fordele, da anæstesi fx kræver flere ressourcer og derudover også sænker sår healingen. I forlængelse her af fortæller han at sår healingen er hurtigere ved brug af hypnoterapi som smertelindring, en årsag som kunne hænge samen med den angstreduktion som hypnosen medfører. Han fortæller ligeledes at der allerede er lavet rigtig meget forskning og at man ikke længere ser det som et spørgsmål om, om der er en effekt, men derimod et spørgsmål om hvad effekten er.

Her har man i forhold til forsøg med smerter, scannet folks hjerner og set at hjernen kan reagere som var den fuldstændig upåvirket af smerte, mens man samtidig også har bevist at man via hypnosen kan aktivere smertecentre i hjernen, som om man rent faktisk blev udsat for smerte.

Har du lyst til at prøve hypnose som behandling?

Inden man beslutter sig for at opsøge en hypnoterapeut, er der et par ting, som kan være gode at holde sig for øje. Først og fremmest er det vigtigt at finde en terapeut som er godt uddannet. Det er man som terapeut fra Hypnose Skolen, hvor man også kombinerer hypnoterapeut uddannelsen med NLP (Neuro Linguistic Programming) terapi.

Ligeledes uddanner Psykoterapeut Akademiet Hypnose Psykoterapeuter® via en fireårig psykoterapeut uddannelse, hvorfor terapeuterne også her har en lang og god uddannelse bag sig. Derudover kan det være godt at være klar over, hvad hypnose egentlig er. Hypnose er en form for trancetilstand, hvori man søger at tilgå det ubevidste sind, med det formål at skabe forandring.

Her bruges hypnosen til at bringe sindet i dyb afslapning med henblik på, at få det bevidste sind til at træde i baggrunden og dermed give plads til det ubevidste sind / underbevidstheden. Når man er i hypnose, arbejder man altså med det ubevidste sind, da det er her løsningerne på vores problemer ligger.

Når man tænker over det, er det faktisk indlysende, for hvis vi bevidst kendte løsningerne på vores problemer ville der jo ikke være et problem. Netop derfor er hypnose så effektiv en behandlingsform, da denne dybt afslappede tilstand giver mulighed for at arbejde med vores ubevidste sind, underbevidstheden eller hvad man nu foretrækker at kalde det.

Det er ikke til at sige hvor mange behandlinger et givent problem kræver da det er individuelt, og selvom man også er bevidst mens man er i hypnose, er der stadig kontakt til det ubevidste sind. Nogen kan dog tro at de ikke har været i hypnose, fordi de stadig har været bevidste, men i virkeligheden kan de have været i meget, meget dyb hypnose alligevel. Uanset om man mærker at man er i hypnose eller ej, er der altså ingen tvivl om, at hypnosen har en stor effekt.