Af Rie Brandenborg.

Fotografering af børn

Det Nationale Stresspanel anbefaler at der skrues ned for fotografering af børn i daginstitutionerne, med den begrundelse at pædagogerne forlader en nærværs situation.

Er det kun pædagoger i daginstitutioner, der forlader en nærværs situation. Nej…..det kan man vist ikke sige. Er det kun børn der har brug for nærvær… det kan man vist heller ikke sige. Vi kan bare kigge os omkring i det offentlige rum… der er det ikke kun fotografering der stjæler opmærksomheden. Mange, voksne som børn, føler sig ensomme, selv i samvær med andre mennesker.

Afhængighed

Mange mennesker har overdrevet fokus på mobiltelefonen. Hvorfor er det blevet sådan? Er det fordi vi kan… eller er her for nogen mennesker tale om en dissideret afhængighed. Ikke af mobiltelefonen direkte, men af de muligheder den giver på godt og ondt.  Uhensigtsmæssig brug af mobiltelefoner stjæler tid fra kerneopgaverne og kan skabe unødig stress og bekymring.

Er der tale om en afhængighed, så er den lige så invaderende som enhver anden afhængighed.

Men hvornår er man afhængig?

Begrebet afhængighed bruges i mange sammenhænge til at beskrive en ”besættelse”. Denne besættelse / afhængighed kan være svær at beskrive, og kan betyde noget forskelligt fra person til person. Overordnet kan man sige at afhængighed beskriver en tilstand af fysisk eller psykiske behov for et bestemt stof eller en bestemt handling. Det betyder at den ”trang” til lige at tjekke mobilen, kan være et afhængighedssignal.

Skærmafhængighed

Samfundsmæssigt er vi de seneste år begyndt at tale om afhængighed af sociale medier, mobiler og computere. Populært betegnet som skærmafhængighed. Nogle bliver afhængige af diverse likes på de sociale medier, de skal have mobilen ved hånden og ”være på” 24-7.

Udeblivelse af likes kan medføre stress, depression og en følelse af mindreværd og manglende selvtillid, og ved ikke at ”være på” vil fokus måske handle om alt det man går glip af… igen en stressfaktor.

Hypnose – & NLP-terapi som behandling for skærmafhængighed

Med denne behandlingsform kan afhængigheden ændres, således at der frigives energi og ressourcer til nærvær, omgivelser og medmennesker, der bliver plads og tid til kerneopgaver.

Det kan være nødvendigt med supplerende terapi såfremt afhængigheden har haft uhensigtsmæssige følgevirkninger. Dette håndteres også med Hypnose – & NLP-terapi.

HUSK: Det du er bevidst om kan du gøre noget ved, det du ikke er bevidst om, gør noget ved dig, og et godt råd: tjek altid om din terapeut er veluddannet.