Af Hypnose Skolen.

DR bragte sidste år artiklen ”Hypnose: Hokuspokus eller dokumenteret behandling?”. I denne artikel bekræftes det endnu en gang at der ikke er noget hokuspokus over hypnose, men at det i stedet er en effektiv og dokumenteret behandlingsform.

Artiklen bygger på interviews med professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Bobby Zachariae, som i flere årtier har forsket i hypnose, samt Anne-Marie Harnum, som er psykolog og formand for Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Hypnose virker

I artiklen bekræfter de begge at hypnose virker og Bobby Zachariae fortæller hvordan sceneshows med hypnose desværre har givet mange mennesker et forkert og mystisk billede af hvad hypnose er. I forlængelse her af siger han: ”Hypnose er ikke fup, men et videnskabeligt anerkendt fænomen og en effektiv psykologisk behandlingsteknik” og udtaler ligeledes at: ”Mange års forskning har påvist effekter af hypnose. Ikke kun psykologiske, men også effekter på hjernen og kropslige processer”.

I artiklen fremgår det, hvordan hypnose er særligt effektivt i forhold til behandling af angstlidelser og fobier, samt at forskningen også har vist at hypnose har en effekt i forhold til smerte og vægttab.

Hypnose som behandling af fobier

Hypnose kan bruges som behandling i forhold til mange ting, blandt andet forskellige former for fobier. Grunden til at hypnose egner sig rigtig godt som behandlingsform, når det kommer til fobier, er at fobier handler om det man kan kalde en stimulus-responsreaktion. Det betyder at bestemte stimuli (sansepåvirkninger), er blevet udløsende for nogle bestemte reaktioner.

Denne slags sammenhænge dannes blandt andet ud fra oplevelser og erfaringer, men kan også være overført fra andre, således kan et barn fx være ”smittet” af en af sine forældre. Det kan også handle om, at man har tillært en fobi ved at se en anden være angst for noget bestemt. Man kan på den måde se fobier som angst der er blevet knyttet til bestemte ting, ud fra nogle særlige erfaringer eller oplevelser vi har haft, enten direkte eller indirekte.

Her har det ubevidste sind opbygget nogle indre sammenhænge og forestillinger om, at en given ting eller situation er forbundet med farer. Selvom vi med vores bevidste og rationelle sind måske kan se at vores reaktion er irrationel, så er vores ubevidste sind altså ikke rationelt og derfor er det det ubevidste sind vi må arbejde med. Netop derfor er hypnose særligt effektiv til at behandle fobier, fordi man i hypnose arbejder med det ubevidste sind. Her bruges den afslappende og behagelige trancetilstand til at ”skubbe” det bevidste sind i baggrunden, mens der skabes adgang til det ubevidste sind, også betegnet som underbevidstheden.

I tråd hermed udtaler Anne-Marie Harnum: ”Nøglen i hypnose er, at vi alle sammen agerer og tænker ud fra både bevidste og ubevidste indre forestillinger”. Her er det altså klart at vores tanker og reaktioner afspejler vores bevidste og ubevidste forestillinger. Derfor kan vi også ændre vores tanker og reaktioner ved at ændre vores indre forestillinger, hvilket netop er hvad hypnose kan gøre.

Her sidder eller ligger klienten med lukkede øjne og er afslappet, mens terapeuten guider klienten til dybere og dybere afslapning. Her efter guides klienten videre til nogle nye mere konstruktive indre forestillinger, som i forvejen er aftalt med klienten,

Hvilke slags fobier findes?

Der findes mange forskellige fobier, hvor af mange kender til fobier som højdeskræk, flyskræk, tandlægeskræk, mørkeræd og angst for edderkopper. Listen over fobier er dog lang og nogle gange betegnes fobier forskelligt. Nedenstående findes en liste med nogle af de mest kendt fobier:

 • Aerofobi – Angst for at flyve
 • Agorafobi – Angst for store åbne pladser, eller store menneskemængder
 • Akrofobi – Angst for højder
 • Araknofobi – Angst for edderkopper
 • Brontofobi – Angst for torden
 • Carcinofobi – Angst for kræft
 • Cynofobi – Angst for hunde
 • Emetofobi – Angst for opkast
 • Klaustrofobi – Angst for små eller lukkede rum
 • Monofobi – Angst for at være alene eller at blive ensom
 • Mysofobi – Angst for skidt eller for at blive beskidt
 • Nekrofobi/thanatofobi – Angst for at dø, døden eller døde ting
 • Odontofobi – Angst for tandlæger eller at være hos tandlægen
 • Ophidiofobi – Angst for slanger
 • Skotofobi – Angst for mørke
 • Socialfobi – Angst for sociale situationer
 • Trypanofobi – Angst for nåle
 • Xenofobi – Angst for fremmede eller det fremmede

Symptomer på fobi

Der kan være mange forskellige symptomer på fobi og lige som med alle andre lidelser er det vigtigt, at vi mennesker er forskellige og derfor også kan reagere forskelligt. Der kan derfor sagtens være forskel på hvordan to forskellige mennesker oplever samme type fobi. Symptomerne på fobi minder om symptomerne på angst og udløses i situationer som relaterer sig til den pågældende fobi.

Hvis man har klaustrofobi, kan det være ved tanken om at være fanget, små rum, at sidde tæt i en lille bil eller lignende. Ved araknofobi kan det være ved synet af en edderkop, følelsen af at noget kravler eller tanken om at det kan være en edderkop.

De hyppigst forekommende symptomer på fobi varierer fra person til person og medføre symptomer som f.eks. hjertebanken, svedige håndflader, rysten, åndenød, kvælningsfornemmelse, smerter eller trykken ved brystet, kvalme eller ondt i maven, svimmelhed, frygt for at miste selvkontrol, frygt for at dø.

Hjælp til behandling af fobi

Symptomerne på fobi kan være ødelæggende for en normal hverdag eller i forbindelse med situationer, som bliver meget ubehagelige at befinde sig i. Det er derfor vigtigt at søge hjælp når man bliver klar over at man har en fobi. Måske er det ikke en fobi der som sådan ødelægger eller påvirker ens dagligdag, men fobier kan udvikle sig og det giver selvfølgelig sig selv, at det alt andet lige er lettere at behandle en mild fobi.

Man kan aldrig vide på forhånd hvor mange behandlinger der kræves, da det afhænger af flere forskellige ting, som også er forskellige fra person til person. En ting er dog sikkert: Det er vigtigt at finde en god og veluddannet behandler. Her er det essentielt at man skelner mellem en hypnotisør og en decideret Hypnoterapeut.

Som Hypnoterapeut fra Hypnose Skolen er man godt uddannet og har som minimum en etårig uddannelse inden for samtaleterapi og hypnose. Her kombineres hypnose med NLP (Neuro Lingvistic Programming) teknikker, og tilpasses den enkelte klient. Fra Hypnose Skolen stilles der store krav til eleverne, som efter endt uddannelse er rigtig godt ”klædt på”. Ligeledes er Hypnose Psykoterapeuter fra Psykoterapeut Akademiet virkelig godt uddannet, via en fire år lang patenteret uddannelse.

Læs flere blogindlæg