Af Hypnose Skolen.

DR har tidligere bragt artiklen ”Hypnose: Hokuspokus eller dokumenteret behandling?”. I denne artikel bekræftes det endnu en gang at der ikke er noget hokuspokus over hypnose, men at det i stedet er en effektiv og dokumenteret behandlingsform.

Artiklen bygger på interviews med professor ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Bobby Zachariae, som i flere årtier har forsket i hypnose, samt Anne-Marie Harnum, psykolog og tidligere formand for Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.

Hypnose virker

I artiklen bekræfter de begge at hypnose virker og Bobby Zachariae fortæller hvordan sceneshows med hypnose desværre har givet mange mennesker et forkert og mystisk billede af hvad hypnose er. I forlængelse her af siger han: ”Hypnose er ikke fup, men et videnskabeligt anerkendt fænomen og en effektiv psykologisk behandlingsteknik” og udtaler ligeledes at: ”Mange års forskning har påvist effekter af hypnose. Ikke kun psykologiske, men også effekter på hjernen og kropslige processer”.

I artiklen fremgår det, hvordan hypnose er særligt effektivt i forhold til behandling af angstlidelser og fobier, samt at forskningen også har vist at hypnose har en effekt i forhold til smerter og vægttab.

Hypnose som behandling af fobier

Hypnoterapi kan bruges som behandling i forhold til mange ting, blandt andet forskellige former for fobier. Årsagen til, at hypnose egner sig rigtig godt som behandlingsform til fobier, skyldes det man kan kalde stimulus-responsreaktion.

Stimulus-responsreaktion er at bestemte stimuli (sansepåvirkninger), er blevet udløsende for nogle bestemte reaktioner. Denne slags sammenhænge dannes blandt andet ud fra oplevelser og erfaringer, men kan også være overført fra andre, således kan et barn fx være ”smittet” af en af sine forældre.

Det kan også handle om, at man har tillært en fobi ved at se en anden være bange for noget bestemt. På den måde kan man se fobier, som angst der er blevet knyttet til bestemte ting, ud fra nogle særlige erfaringer eller oplevelser vi har haft. Her har det ubevidste sind opbygget nogle indre sammenhænge og forestillinger om, at en given ting eller situation er forbundet med farer.

Selvom vi med vores bevidste og rationelle sind måske kan se at vores reaktion er irrationel, så opfatter vores ubevidste sind det ikke irrationelt og derfor kan vi arbejde med fobien i det ubevidste sind.

I Hypnoterapien arbejder vi netop med det ubevidste og derfor er det en særlig effektiv metode til behandling af fobier. I terapien får man adgang til en hypnotisk tilstand og den uhensigtsmæssige programmering, som ligger til grund for fobien. Denne programmering ændres, efter aftale med klienten, både på det følelsesmæssige plan og det tankemæssige plan.

I tråd hermed udtaler Anne-Marie Harnum: ”Nøglen i hypnose er, at vi alle sammen agerer og tænker ud fra både bevidste og ubevidste indre forestillinger”. Det står her klart, at vores tanker og reaktioner afspejler vores bevidste og ubevidste forestillinger. Derfor kan vi også ændre vores tanker og reaktioner ved at ændre vores indre forestillinger, hvilket netop er muligt i hypnoterapi.

Hvilke slags fobier findes?

Der findes mange forskellige fobier, hvor af mange kender til fobier som højdeskræk, flyskræk, tandlægeskræk, mørkeræd og angst for edderkopper. Listen over fobier er dog lang og nogle gange betegnes fobier forskelligt. Nedenstående findes en liste med nogle af de mest kendt fobier:

 • Aerofobi – Angst for at flyve
 • Agorafobi – Angst for store åbne pladser, eller store menneskemængder
 • Akrofobi – Angst for højder
 • Araknofobi – Angst for edderkopper
 • Brontofobi – Angst for torden
 • Carcinofobi – Angst for kræft
 • Cynofobi – Angst for hunde
 • Emetofobi – Angst for opkast
 • Klaustrofobi – Angst for små eller lukkede rum
 • Monofobi – Angst for at være alene eller at blive ensom
 • Mysofobi – Angst for skidt eller for at blive beskidt
 • Nekrofobi/thanatofobi – Angst for at dø, døden eller døde ting
 • Odontofobi – Angst for tandlæger eller at være hos tandlægen
 • Ophidiofobi – Angst for slanger
 • Skotofobi – Angst for mørke
 • Socialfobi – Angst for sociale situationer
 • Trypanofobi – Angst for nåle
 • Xenofobi – Angst for fremmede eller det fremmede

Symptomer på fobi

Der kan være mange forskellige symptomer på en fobi og lige som med alle andre lidelser er det vigtigt at huske, at vi mennesker er forskellige og derfor også kan reagere forskelligt. Der kan derfor sagtens være forskel på hvordan to forskellige mennesker oplever samme type fobi.

Symptomerne på en fobi minder om symptomerne på angst og fremstår i varierende grad, bl.a. i form af hjertebanken, svedige håndflader, rysten, åndenød, kvælningsfornemmelse, smerter eller trykken ved brystet, kvalme eller ondt i maven, svimmelhed, frygt for at miste selvkontrol, frygt for at dø.

Symptomerne udløses i situationer som relaterer til den pågældende fobi. Hvis man har klaustrofobi, kan det være ved tanken om at være fanget, være i små rum, at sidde tæt i en lille bil eller lignende. Ved araknofobi kan det være synet af en edderkop, følelsen af at noget kravler eller tanken om at det kan være en edderkop.

Hjælp til behandling af fobi

Symptomerne på fobi kan være ødelæggende for en normal hverdag eller i forbindelse med situationer, som bliver meget ubehagelige at befinde sig i. Der er hjælp at hente når man bliver klar over at man har en fobi og ønsker at ændre på sin frygt. Det er vigtigt at finde en god og veluddannet behandler. Her er det essentielt at man skelner mellem en hypnotisør og en decideret Hypnoterapeut.

Neuro Hypnoterapeuter fra Hypnose Skolen er grundigt uddannet og har som minimum en etårig uddannelse inden for samtaleterapi og hypnoterapi. Under uddannelsen, kombineres hypnose med NLP (Neuro Lingvistik Programming) og tilpasses den enkelte klient.

Hypnose Skolen stiller specifikke krav til de studerende, som efter endt uddannelse er rigtig godt ”klædt på”. Ligeledes er Hypnose Psykoterapeuter fra Psykoterapeut Akademiet uddannet gennem en grundig fire års lang patenteret uddannelse.

Hvis du slås med en fobi, så kan du på vores hjemmeside finde en liste over uddannet terapeuter og psykoterapeuter, så du kan blive fri for din fobi.