Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.
Lige såvel som at vi voksne kan have problemer, gælder det i samme grad også for børn og unge. Som frivillig rådgiver på Børne Telefonen er jeg blevet overrasket over, hvor mange børn og unge, som faktisk har problemer i forhold til ensomhed, selvskade, selvmordstanker, angst, spiseforstyrrelser, overvægt, dårligt selvværd og andre negative tanker, som ødelægger børn og unges selvbillede. Ligeledes anslås det i artiklen:
“Forskning peger på, at hypnose virker mod mavesmerter – alligevel anerkendes det ikke som behandlingsform.”
– bragt i Berlingske sidste år at ca. 10% af alle danske børn og unge i skolealderen lider af det der betegnes som “funktionelle mavesmerter”. En diagnose som i følge nyere forskning kan behandles med hypnose, mens der tidligere har manglet et behandlingstilbud til disse børn og unge.

Børn er særligt modtagelige for hypnose

NLP- og Hypnoterapi er to meget effektfulde og nænsomme behandlingsformer, hvor man bruger forskellige teknikker til at skabe forandring i underbevidstheden, også betegnet som det ubevidste sind. I Hypnoterapi bruger man trance som adgang til det ubevidste. Trance er en tilstand mange kender og som alle mennesker kommer i flere gange i løbet af en dag og især børn kommer hurtigt og nemt i denne trancetilstand.

Trance er en ændret bevidsthedstilstand på samme måde som den vi alle oplever når vi er lige ved at falde i søvn og lige før vi vågner, eller når man f.eks. dagdrømmer, er koncentreret om noget bestemt eller er optaget af en leg. Lige såvel som at børn generelt leger og dagdrømmer meget mere end voksne, er de i det hele taget i meget bedre kontakt med deres underbevidsthed, og derfor er børn og unge meget lette at få i hypnose.

Derudover er hypnose og NLP-terapi meget nænsomme terapiformer, hvilket ligeledes gør dem meget anvendelige til behandling af børn og unge, som er langt mere sensitive. Derudover giver det også rigtig god mening at bearbejde det som er svært allerede fra barndommen.

Det kan ses ved at mønstre og vaner bliver endnu mere indgroede og svære at se sig selv ud af, jo længere man går og slår sig selv i hovedet med at man f.eks. ikke er god nok, eller hvad barnet nu måtte kæmpe med af negative tanker.

Hypnose Skolen - Blogindlæg Hypnose med børn

Forskning viser at børn med funktionelle mavesmerter, kan behandles med hypnose

I artiklen: “Forskning peger på, at hypnose virker mod mavesmerter – alligevel anerkendes det ikke som behandlingsform” der som tidligere nævnt blev bragt i Berlingske sidste år, fastslås det, hvordan rigtig mange børn og unge lider af det, der betegnes som “funktionelle mavesmerter”. En diagnose som i stort set alle tilfælde er smerter, der ikke kan forklares med sygdom.

Da det ikke er sygdom som forårsager mavesmerterne, er der intet behandlingstilbud til de børn og unge som rammes af lidelsen. Til gengæld viser forskning nu, at hypnoseterapi har en positiv virkning. Et resultat som på mange måder giver rigtig god mening af flere årsager.

For det første udtaler Anna Knakkergaard, som er læge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center ved Aarhus Universitetshospital, i artiklen at: “Når man har denne lidelse, kan helt neutrale signaler fra tarmen blive tolket som smerte- som eksempelvis bare følelsen af sult. Hypnoseterapi kan ændre tolkningen af smerter i hjernen. Nogle af børnene lider eksempelvis af diarré eller forstoppelse. Det kan hypnose ligeledes være med til at normalisere”.

Krop og psyke hænger sammen

For det andet så er det efterhånden almen kendt at vores krop og psyke er meget tæt forbundet. Når man ikke kan forklare smerter fysisk, giver det derfor god mening at vende sin opmærksomhed mod barnets følelser og sind. Børn er i langt højere grad i kontakt med deres ubevidste sind og deres følelser og det gør dem blandt andet også meget mere sensitive i forhold til at følelser og det gør dem blandt andet også meget mere sensitive i forhold til at mærke kropslige reaktioner på psykiske belastninger, bekymringer osv. Det er derfor meget let for børn at reagere fysisk, uden selv at kende den følelsesmæssig baggrund for reaktionen.

Netop derfor er hypnose en særligt følelsesmæssig baggrund for reaktionen. Netop derfor er hypnose en særligt effektiv behandlingsform, da man herigennem kan skabe adgang til barnets ubevidste sind og derved finde en evt. psykisk årsag til den kropslige reaktion, altså mavesmerterne. Ikke ment som at der er noget galt med barnet, men det kunne f.eks. tænkes at et barn går og er bekymret, hvis det ikke trives i skolen.

For det tredje har flere bevist at hypnosebehandling er særdeles effektivt som smertelindring, både i forhold til kroniske smerter men også som smertelindring under operationer (Dansk Psykolog Forening, Videnskab.dk, Netdoktor.dk, DR.dk mm.). Således foretager man flere steder i verden, operationer uden anæstesi men med hypnose som smertelindring. Generelt er hypnose meget mere anerkendt i udlandet (se evt. også tidligere blogindlæg om hjerneskader). Derfor indgår hypnose også som en naturlig del af sundhedsvæsnet flere andre steder.