Hypnotisøren hypnotiserer, og anvender overvejende manuskripter og direkte forslag til målet. Udgangspunktet er den klassiske direkte metode, og må ikke sammenlignes med en session udført af en længevarende uddannet Hypnoterapeut. Der er ikke nødvendigvis en indledende afklarende samtale og det er ofte samme metode der anvendes til respektive udfordringer. At hypnotiserer er hurtigt at lære. Hypnotisøren lærer ikke NLP og neuropsykologi.

Hypnoterapeuten hypnotiserer også klienten, men arbejder terapeutisk og klientcentret med problem og mål. Det vil sige at der er forskellige metoder til forskellige klienter og udfordring. Der arbejdes meget mindre med manuskripter og meget mere med den terapeutiske vinkel. Hypnosen tager udgangspunkt i den tilladende og indirekte hypnose, som har en effekt på de klienter der ikke er modtagelige overfor den direkte  hypnose. At blive en dygtig Hypnoterapeut tager længere tid at lære.