Af Millie Weng, studerende på Hypnose Skolen, Kandidat i socialvidenskab og psykologi fra Roskilde Universitet.

Allergi er et af de emner, som kan vække en af de helt store diskussioner inden for psykologien, nemlig spørgsmålet om arv og miljø. I lang tid har lidelser som allergi nemlig været tilskrevet genetik og det man kalder arv.

Der er dog sket meget inden for psykologien og forskningen på området, hvilket har medført at denne opfattelse faktisk har ændret sig, således at flere også tilskriver miljøet en rolle. Det betyder at man har fundet ud af, at allergi også kan behandles med hypnoterapi.

Når man taler om miljø inden for psykologi, så skal det forstås som de omgivelser det enkelte individ er vokset op i og befinder sig i fx i forhold til bekendte, venner, familie, skole og arbejde. Inde og udeklima kan selvfølgelig også spille en rolle når man snakker om allergi, men det er altså ikke den type miljø, der er tale om, når man beskæftiger sig med begrebet miljø inden for psykologien.

Hvad er allergi

Allergi kan behandles med hypnose da der er tale om en form for fejlprogrammering. Det skal forstås på den måde at det ikke er allergenet, altså det man er allergisk overfor, som forårsager den allergiske reaktion, men derimod en fejltolkning som kroppen laver, idet den tror at den er ved at blive angrebet af en parasit. Denne fejltolkning får immunsystemet til at frigive histamin, som er det der frembringer allergisymptomerne.

Det er histamin som får slimhinderne til at hæve og næsen til at løbe og skaber kløe. Samtidig frigives også andre stoffer som bl.a. kan få musklerne i luftvejene til at trække sig sammen. Det er således ikke allergenet som forsager den allergiske reaktion, men derimod det frigivne histamin.

Man kan sige at allergi er en fejlprogrammering i immunsystemet – en fejl eller misforståelse, muligvis fordi systemet er blevet forstyrret. Helt ubevidst kan kroppen nemlig have skabt en forkert forbindelse og have misforstået en traumatisk, ubehagelig eller presset situation.

Det kan være at man har oplevet noget ubehageligt eller gennemlevet en svær periode, og kroppen mærker at noget ikke er som det skal være. Fordi det ubehag man oplever, er psykisk betinget kan man reagere ved at udvikle en allergi, hvor kroppen kommer til at give bestemte madvarer, husdyr eller pollen skylden, hvis man samtidig med den ubehagelige oplevelser eller svære periode, har været i kontakt med dette.

På den måde kan det blive inkorporeret i det ubevidste, at det er en bestemt type allergen som er skyld i ubehaget, og derfor sætter immunsystemet en reaktion i gang. Denne reaktion sættes således i gang når kroppen møder allergenet igen. Selvom det kan lyde helt underligt, giver det for de fleste mennesker mening når man sammenligner det med at få ondt i maven i en bestemt situation. Her er princippet det samme, ved allergien giver man blot et allergen skylden for ubehaget og koder det ind som farligt.

Blogindlæg: Allergi - Hypnose Skolen

Hvordan opstår allergi og erfaringer. Udsagn fra Keld Poulsen, Master Hypnoterapeut uddannet på Hypnose Skolen

 

Keld Poulsen, som er Master Hypnoterapeut og i NLP- Master Practitioner fra Hypnose Skolen, har haft rigtig gode erfaringer med at behandle allergi med hypnose. Keld forklarer hvordan allergi kan opstå:

Allergi opstår typisk i forbindelse med et traume. Det kan fx være at man står en forårsdag og er i gang med at bygge et nyt skur. Så kommer man til at slå sig selv over fingeren. På et ubevidst plan kan kroppen komme til at fejltolke situationen og tro at det er pollen som sætter smerterne i gang.

Det kan også være at man som lille barn løber i stuen hos sine bedste forældre og falder og glider ind under en støvet sofa. Her kan kroppen så igen komme til at lave en fejlkodning. Eller man har måske været på lejrskole som 8-årig og gået rundt på en græsmark og savnet sin mor og far”.

Hvordan behandles allergi med hypnose

I og med at allergi er en fejlprogrammering af immunforsvaret, som ofte også hænger sammen med traumer eller mindre ubehagelige oplevelser, kan man i mange situationer rette op på denne fejlprogrammering. Dette kan gøres ved at arbejde med det ubevidste sind.

“Det kan man fx gøre via det som hedder regression, hvor man går tilbage til første gang man oplevede den allergiske reaktion, eller til før den allergiske reaktion. Det kan også være at man arbejder med visualiseringer og simpelthen forestiller sig, at man kan gøre det som allergien tidligere har hindret en i og have det godt med det” fortæller Keld Poulsen.

Det meste af tiden er det vores bevidste sind vi er i kontakt med, på trods af at det er det ubevidste sind, som på mange punkter former og definerer os, via de tanke- og handlemønstre vi har opbygget gennem vores liv. Det ubevidste sind, eller det som også kaldes underbevidstheden, rummer alle vores erfaringer og oplevelser, store som små og det er her løsningen på alle vores problemer ligger. Det giver sig selv for hvis vi kendte løsningen med vores bevidste sind, ville vi ikke have nogen problemer.

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand

Hypnose er en form for ændret bevidsthedstilstand, hvorigennem man søger at skabe forandring. Det gøres ved at skabe adgang til det ubevidste sind via trance således at det ubevidste er åbent og modtageligt for ”omprogrammering”.

Her skal trance forstås på samme måde som tilstanden vi alle er i omkring det tidspunkt, hvor vi vågner og igen når vi falder i søvn, samt hvis vi dagdrømmer i løbet af dagen. På den måde er der intet hokus-pokus over hypnose, men derimod handler det om at give slip og komme i kontakt med sit ubevidste via dyb afslapning.

Den omtalte ”omprogrammering” sker selvfølgelig i samråd med klienten. Alle sessioner indledes med en samtale hvor problemet afdækkes og en målsætning eller ønsket tilstand defineres. Det er således klienten selv der beskriver hvordan de gerne vil have det, i stedet for at have allergi.

Hypnose Skolen - Blogindlæg Allergi

Find en god behandler

Som med alt andet er det vigtigt at finde en god og dygtig behandler. Den bedste måde at sikre sig det på, er ved at finde en terapeut som er godt uddannet. Det er man bl.a. som NLP- og Hypnoterapeut fra Hypnose Skolen og som Hypnose Psykoterapeut fra Psykoterapeut Akademiet.

Her stilles der store krav til de studerende, både i forhold til antallet af undervisningstimer, supervision, egenterapi og det at arbejde med prøveklienter som er et krav allerede fra første modul. Ligeledes tages NLP- og Hypnoterapeut uddannelsen som en 1-årig uddannelse med mulighed for overbygninger, blandt andet en 1-årig master uddannelse. Hypnose Psykoterapeutuddannelsen er en patenteret titel og tager fire år.

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det er ikke alle allergier som kan fjernes med hypnose, men langt de fleste personer vil om ikke andet kunne mærke en forandring og en bedring. Keld Poulsen har rigtig gode erfaringer med at behandle allergi med hypnose og fortæller i den forbindelse, at han i 75 % af tilfældene har fjernet eller lindret de oplevede gener ved allergien.

Forandringer kan tage tid og som med alle andre problematikker må man forvente, at det tager et par sessioner. Man heller ikke kan forvente at afslutte et forløb hos en psykolog efter blot en behandling. Til gengæld ved man fra forskning, at det som kendetegner hypnoterapi er at det sammenlignet med andre terapiformer går væsentligt hurtigere og mange oplever en forandring allerede efter første behandling.

Nogen gange kræver det bare en gang, nogle gange tre. Ofte er det en varig effekt, men andre gange må klienten komme tilbage efter et år eller to. Fødevarer allergi er faktisk det nemmeste at behandle, eller i hvert fald her hvor man nemmest kan teste behandlingens effekt”, siger Keld Poulsen og slutter af med at fortælle om en episode, hvor en pige henvendte sig til ham efter at have været i behandling for allergi overfor nødder og græskar:

Så skrev hun til mig, at nu var der altså bare et problem og det var, at det satte sig fast i hendes bøjle når hun spiste det.

egedalhypnose.dk

Keld Poulsen

Driver Egedal Hypnose

Certificeret Master Hypnoterapeut og Coach

egedalhypnose.dk