Loader siden

Studierådet

Alle studerende kan stille op til studierådet, som består af minimum 3, elever, maximalt 6 studerende, hvor der vælges 3 i Jylland og 3 i København. Studierådet vælges for et år af gangen.

Et studieråds opgaver er at have en dialog med Hypnose Skolens ledelse, hvor studerende har mulighed for at udtrykke, om uddannelsen lever op til studiebeskrivelsen.

Der afholdes et årligt møde, hvor hovedpunkterne er dialog om aktuelle faglige spørgsmål og opdatering af studieordning, semesterplaner, litteraturliste samt strategisk overvejelse og diskussion om, hvilken retning skolen skal orientere sig henimod. Studierådet kan desuden afholde sociale arrangementer.

Ruben Siggard

4. studieår, København

Ruben Siggaard Studierådet Hypnose Skolen

Joan Jørgensen

3. studieår, København

Joan Jørgensen Studierådet Hypnose Skolen

Lena Gaarde

3. studieår, Aarhus

Lena Gaarde Studierådet Hypnose Skolen

Joan Baggesen

1. studieår, Aarhus

Joan Baggesen Studierådet Hypnose Skolen

Paul Erik Planitzer

2. studieår, Aarhus

Paul Erik Planitzer Studierådet Hypnose Skolen

Michael Bisling

2. studieår, København

Michael Bisling Studierådet Hypnose Skolen