Studierådet

Alle studerende på Hypnose Skolen kan stille op til studierådet, som består af minimum 3 elever, maximalt 6 studerende, hvor der vælges 3 i Jylland og 3 i København. Studierådet vælges for et år af gangen.

Studieråds opgave består i at have dialog med Hypnose Skolens ledelse, hvor studerende har mulighed for at udtrykke, om uddannelsen lever op til studiebeskrivelsen.

Der afholdes et årligt møde, hvor hovedpunkterne er dialog om aktuelle faglige spørgsmål og opdatering af studieordning, semesterplaner, litteraturliste samt strategisk overvejelse og diskussion om, hvilken retning Hypnose Skolen skal orientere sig henimod.

Hypnose Skolens studieråd kan desuden afholde sociale arrangementer.

Lena Gaarde

Hypnose Skolens studieråd

4. studieår, Aarhus

Lena Gaarde

Paul Erik Planitzer

Hypnose Skolens studieråd

3. studieår, Aarhus

Paul Erik Planitzer

Frank Bloch Nielsen

Hypnose Skolens studieråd

3. studieår, København

Frank Bloch

Jacob Haning

Hypnose Skolens studieråd

3. studieår, København