PROGRESSION TIL FREMTIDIGE LIV
NÆSTE KURSUS

KØBENHAVN:
Dato afventer

AARHUS:
Dato afventer

TILMELD KURSET

KURSUSPRIS

KR. 4.995,-

RESERVATIONSPRIS

KR. 1.000,-

MØDETIDER

4 dage
Kl. 9.00-17.00

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE

Master Neuro-Hypnoterapeut (eller mindst 250 timer uddannelse i hypnose) og Regression til liv mellem livene.

UNDERVISER

Henriette Wang

Læs mere om Henriette
Logo ikon Hypnose Skolen

Progression til fremtidige liv

Kursus

Progression til fremtiden

Fordi fremtiden er et NYT NU, kan der ved progression, åbnes op for muligheder til at få indsigt i vores personlige udvikling. Fremtiden dannes ud fra den situation man som enkelt individ er i lige nu, defineret ud fra de aktuelle valg den enkelte person træffer.

Ved progression til fremtiden, kan vi altså forme vores NU, eller det kommende NU, gennem vores handlinger og de valg vi træffer. Vi kan være med til at forme det liv vi helst ser, som vores kommende fremtid.

Med progression til fremtiden, om det er i dette liv eller i en anden fremtid, så giver det os muligheder for en større indsigt og forståelse for de valg vi træffer eller har truffet tidligere.

Hvad kan progression til fremtiden hjælpe med

Når man rejser ind i fremtiden via en progression, har man som klient, mulighed for at opleve hvordan ens beslutninger og valg former sig i fremtiden. Man oplever / ser / mærker konsekvensen af de valg man træffer, samt konsekvenserne af de beslutninger man tager.

Dette kan bl.a. give en person et større og fornyet perspektiv og en forståelse for de beslutninger og valg som man træffer / har truffet. Hvis man holder sit nuværende liv og fremtiden op mod hinanden, åbnes der også op for en healing i sindet, vi tilgiver måske os selv, for den manglende forståelse vi tidligere har haft overfor os selv, når vi ser konsekvenserne deraf.

Hvordan ser min fremtid ud?

Fremtidsrejser er tendenser, ligesom når clairvoyante fremsiger fremtiden. Tendenser er muligheder, hvordan man vælger at træffe sine valg, eller agere i disse muligheder, er op til den enkelte. Ved manifestering af sine ønsker og tanker, projiceres der her ubevidste ønsker og tanker ind i fremtiden.

De visioner der projiceres ud, bør være rimelige og troværdige, og kan projiceres ud til dette liv i fremtiden eller en ny fremtid.

Shamanistisk sjælerejse

Når vi tager på rejse med sjælen, både til tidligere liv og i dette liv, tilbyder vi vores kerneværdier og selve identiteten af vores sjæl, at vise sig for os.

Har vi oplevet et traume i et tidligere liv, kan dette traume følge os fra liv til liv.

Den shamanistiske opfattelse af en sjæl, er at vi kan miste noget af vores sjæl, i forbindelse et traume. Når vi mister en del af vores sjæl, bliver vi ikke rigtig den samme person. Vi mangler måske en nærværende empati for andre, en medmenneskelighed, vi har måske mistet noget livsglæde, vi er harme, måske med en snert af martyrlignende adfærd, hvor vi altid sætter os selv sidst. Måske har vi bare givet op og ladet angsten, usikkerheden, håbløsheden eller andet tage styringen.

Når vi arbejder med den shamanistiske sjælerejse, lærer vi at kaste lyset tilbage på vores egen skyggeside, sådan at vi kan genvinde, eller finde de tabte dele af os selv.

Chakra

Vores energibaner løber i kroppen som energi punkter, hvis disse punkter kommer ud af balance, påvirkes vores følelser og vores krops funktionalitet. Som Jing og Jang, så skal der balance til, ikke for meget af hverken det ene eller det andet. Et chakra ude af balance, påvirker vores egen-opfattelse og vores måde at se verden på. Dette påvirker vores fysiske krop via smerter, sygdom, lidelser mv.

Det kan vi gøre noget ved, bl.a. ved at stimulere og opøve de forskellige chakras energi punkter.

Kommunikation med åndelige væsner, engle, skytsånder og hjælpere

Alle væsner i den åndelige dimension kan hjælpe os i kontakt med de informationer der findes i Akasha-arkivet, uanset om det er informationer fra afdøde venner / familie, eller opstegne mestre, med helt særlige hensigter og evner.

Akasha-arkivet, den kosmiske vidensbank over alle begivenheder tanker og følelser der nogensinde har og vil finde sted, indeholder ligeledes alle informationer om hver enkelt individ.

Vi har alle en skytsånd, en hjælper og åndelige vejledere til at guide os i vores nuværende liv her på jorden.

En vejleder følger os fra fødsel til død. Det kan være enhver der elsker os og som gerne vil hjælpe, eller det kan være en ekspert på et bestemt felt som løbende kan hjælpe os på dette område.

Vi gennemgår bl.a. de opstegne mestre som har valgt at arbejde med menneskeheden. Mestre som tilbyder os råd og visdom, og hvordan vi kan lære at tolke deres symboler når de hjælper os.

Tankens kraft og manifestering

De tanker vi sender ud via vores bevidsthed, resonerer med Akasha arkivets vibrationer. Tænk, hvis vi med ganske få og simple ændringer kan skabe store positive forandringer i vores liv? Manifestere vores ønsker. Vi har så travlt med at gå i motionscentre, og mange motionere flere gange om ugen.

Men hvor meget tid, bruger du på dine mentale ønsker og tanker. Få helt konkrete værktøjer med hjem, bliv inspireret til, hvordan du selv kan anvende enkle teknikker til at opnå mere tilfredshed i livet og hverdagen og lær at manifesterer dine ønsker.

Kurset indgår også som en del af den videregående uddannelse til Spirituel Hypnoterapeut.

PLANLAGTE DATOER

KØBENHAVN AARHUS
Dato afventer Dato afventer

  Tilmelding
  Progression til fremtidige liv

  Kursus


  VÆLG KURSUS

  Kræver at du er uddannet Master Hypnoterapeut og har taget kurset Regression til liv mellem livene
  Tilmelding senest 14 dage før kursus start
  BETALING

  BETAL RESERVATIONSBELØBET ELLER HELE KURSUSBELØBET NU
  Reservationsbeløb: 1.000,-Kursusbeløb: 4.995,-

  Bemærk, at hele kursusbeløbet skal betales senest 4 uger før kursusstart, med mindre andet aftales.


  EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL DIN TILMELDING Der tages forbehold for eventuelle ændringer.  Ved afsendelse af denne formular, giver du samtykke til at Hypnose Skolen må behandle og opbevarer dine oplysninger i henhold til vores persondatapolitik.

  Ønsker du at blive ringet op og få svar på dine spørgsmål?