Canada Goose Norge jubelsk.no canada goose jacket sale canada goose jakker dame doudoune canada goose homme manteau canada goose pas cher canada goose jacket sale billiga canada goose jackor

Eksamener

Eksaminer til Hypnose Psykoterapeut

 1. år. Der er en skriftlig og mundtligt eksamen på grunduddannelsen i såvel Hypnose og som i NLP. De studerende eksamineres af en udefrakommende censor.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Ved ikke bestået: Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

2. år. Der er en mundtlig og skriftlig eksamen til Masteruddannelsen i Hypnose. Eksaminationen foretages af en udefrakommende censor.

I NLP Master Practitioner uddannelsen udarbejdes der en skriftlig modellerings opgave. Opgaven fremlægges efterfølgende mundtlig for medstuderende og en udefrakommende censor. De mundtlige og skriftlige eksamener bedømmes
bestået / ikke bestået. Re-eksamen kan afholdes indenfor 2 mdr.

3. år. afsluttes med en skriftlig eksamen, som skal klarlægge om den studerende i tilstrækkelig grad behersker de teoretiske og refleksive kompetencer, der danner grundlag for at kunne udføre psykoterapeutisk arbejde indenfor rammerne af den humanistiske og kognitive psykoterapi.

Eksamen bedømmes bestået / ikke bestået. Ved ikke bestået har den studerende 14 dage til revidering af den skriftlige opgave.

4. år. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen. Den studerende skal udarbejde et skriftligt speciale inde for et psykologisk område hvori hypnoseterapi indgår. Specialet skal efterfølgende fremlæggelse mundtligt for medstuderende og to udefrakommende censorer.

Den skriftlige, såvel som den mundtlige uddannelse bedømmes bestået / ikke bestået.

Ved ikke bestået: Re-eksamen kan afholdes indenfor 6 mdr.