Canada Goose Norge jubelsk.no canada goose jacket sale canada goose jakker dame doudoune canada goose homme manteau canada goose pas cher canada goose jacket sale billiga canada goose jackor

4. Studieår

Hypnose Psykoterapeut uddannelsens 4. år på Hypnoseskolen

På 4. studieår fortsættes udviklingen af de terapeutiske kompetencer, hvor vi bl.a. fokuserer på Socialpsykologi og Kommunikation / Psykologi / Filosofi.

Vi vil desuden se på interaktionen med menneskets ydre livsverden og de dybeste menneskelige potentialer. Vi undersøger grænsefladen mellem de muligheder, vi har som individer, og de større sociale, kulturelle og spirituelle sammenhænge, som vi alle er en del af.

På dette 4. år af din psykoterapiuddannelse vil du også påbegynde skrivningen af et min. 25 siders afsluttende speciale om psykoterapi og hypnose.

Skemalagt undervisning på Hypnose Skolen

  • 3 moduler a’ 4 dage, torsdag til søndag

o   Transpersonlig Hypnoterapi 

o   Parterapi

  • 3 moduler a’ 2 dage, lørdag / søndag
  • 10 obligatoriske undervisnings møder á 3 timer på skolen, kl. 17:30-20:30, hverdage. Undervisningen tager udgangspunkt i den humanistiske og kognitive tankegang, mindfulness m.m.
  • 4 obligatoriske gruppesupervisioner a´ 3 timer på skolen, kl 17:30 – 20:30, hverdage
  • Skriftligt speciale ved afslutningen af 4. år

o   Specialet skal fremlægges mundtlig, ca. 1 times varighed

o   Du vil blive instrueret i fremgangs måde til dit speciale på starten af 4. år.

o   Skriftlig og mundtlig eksamen vurderes bestået / ikke bestået

o   Ikke bestået skriftlig eksamen: Specialet kan revurderes inden mundlig eksamen

o   Ikke bestået mundtlig eksamen: Re-eksamen inden for et halvt år

Individuel tilrettelæggelse, ikke skemalagt

  • Obligatorisk individuel terapi hos en psykoterapeut / psykolog – 14 timer med egenbetaling. (Ud over den egenterapi der indgår i uddannelsen)
  • Supervision 12 timer, egenbetaling
  • Selvrefleksion, sparring og supervision i egen arbejdsgruppe, 26 timer
  • Færdighedstræning med egen klinter – 70 timer
  • Løbende evaluering samtaler