Canada Goose Norge jubelsk.no canada goose jacket sale canada goose jakker dame doudoune canada goose homme manteau canada goose pas cher canada goose jacket sale billiga canada goose jackor

Reg. Hypnose Psykoterapeut

rie_underviser_web

Rie Brandenborg Underviser

En professionel psykoterapeutisk uddannelse på 4 år.

Hypnose Skolen er medlem, og godkendt af FaDP (Foreningen af Praktiserende Psykoterapeuter i Danmark).

Uddannelsesstart i 2017:
København: 12. oktober  Tilmeld dig her >>
Århus: 6. april  Tilmeld dig her >>

Middelfart: 6. april

OBS: PRISÆNDRING AUGUST 2017
Se mere her…

Hypnose Skolens formål er at skabe veluddannede Hypnoterapeuter på et højt fagligt niveau i Danmark.

Derfor har vi udviklet uddannelsen Hypnose Psykoterapeut, som har været tilgængelig de seneste år. Med denne uddannelse vil du opnå en omfattende og stærkere håndværksmæssig baggrund. Du vil med et højt kompetenceniveau kunne udføre hypnoseterapi, og dermed gøre en forskel som Hypnoterapeut.

Målet med den 4- årige Hypnose Psykoterapeut uddannelse er at uddanne psykoterapeuter, der kan udøve psykoterapi med høj faglighed, etik og moral.

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at have erhvervsarbejde eller følge anden uddannelse sideløbende.

Uddannelsen til Hypnoterapeut kan erhverves mange steder, og titlen Hypnoterapeut i sig selv fortæller ikke noget om det faglige indhold. Det gør titlen Hypnose Psykoterapeut derimod. Titlen er patenteret, og Hypnose Skolen er det eneste sted, hvor du kan tage denne uddannelse, og som følge heraf har du efter endt uddannelse, ret til at anvende denne titel.

Hypnose Psykoterapeut uddannelsen tager udgangspunkt i at møde klienten der, hvor klienten er, vælge den metode der bedst hjælper klienten, samt i at orientere sig i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer. Du bliver trænet grundigt i at finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Psykoterapeut uddannelsen er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi.

På de to første studie år, Hypnoterapeut & NLP Practitioner og Master Hypnoterapeut & NLP Master Practitioner, opnår du en grundig forståelse og viden om Hypnose og NLP, som er grundlæggende elementer indenfor hypnose psykoterapi. Du får indsigt i dine egne psykologiske mønstre, en forudsætning for at du kan skelne imellem dig selv og klienten.

Der lægges desuden vægt på, at den enkelte studerende tager ansvar for sig selv og har viljen til at bryde de modstande, der naturligt opstår i en udviklingsproces. Der er fokus på den enkelte studerendes personlige ansvarlighed og trivsel, samt bevidstheden om egne kompetencer, styrker, ressourcer, mønstre og udviklingspotentialer.

Overbygningsmodulerne på 3. og 4. år giver dig mulighed for at videreudvikle og integrere de metoder og teorier, som blev introduceret på grund og master uddannelsen, samt tilegne dig ny viden om bl.a. avanceret hypnoterapi og psykologi. Det vil give dig en bred forståelse for sindets mekanismer og den neuropsykologiske tilgang.

Hypnose Skolens 4-årige certificeret psykoterapeut uddannelse bygger på teori, personlig udvikling og praktisk erfaring, som bliver implementeret i en helhed så du er i stand til at vurdere hvilke interventioner/metoder der kan anvendelse på baggrund af den viden, du erhverver dig om symptomerne.

Som studerende kvalificerer du dig bl.a. til at arbejde med depressive tilstande, angsttilstande, stress-tilstande, sorg- og krisetilstande, diverse overgreb og spiseforstyrrelser, alt af lettere til moderat karakter. Men også med parforhold, samt personlig udvikling. Vi arbejder med det raske menneske, der i en periode mangler ressourcer til at håndterer deres egen udfordring.

Du bliver desuden trænet i at identificere, men uddannes ikke til at varetage mere alvorlige tilstande såsom, svær depression, alvorlige spiseforstyrrelser og tilstande med alvorligt misbrug. Du uddannes heller ikke til at varetage tilstande med suicidal fare, psykiatriske diagnoser, f.eks. border-line strukturer og andre personlighedsforstyrrelser, samt dys sociale personlighedstyper og psykotiske tilstande. Ovenstående, skal med Hypnose Skolens øjne, behandles af specialister indenfor specialistens fagområde.

Det er en forudsætning at du arbejder efter Hypnose Skolens gældende etiske regler.

Med den 4 årige Hypnose Psykoterapeut uddannelsen får du en hypnose uddannelse kombineret med NLP, med endnu større professionel faglighed og et undervisningstimetal, der giver dig en seriøs og længerevarende uddannelse, hvor du får overblik og viden om forskellige psykologiske teorier.

Hypnose Skolens psykoterapeutiske retning ligger inden for hypnose, NLP, den kognitive – og humanistiske psykoterapi. Disse retninger bygger på at klienten har alle de ressourcer der er brug for, og at psykoterapeuten som udgangspunktet for terapien, tror på klients ressourcer, har respekt for klientens model af verden og at alle svar findes på det ubeviste plan.

Når du er færdiguddannet Hypnose Psykoterapeut, vil du løbende have mulighed for at holde dig ajour med ny udklækkede teknikker og ny viden inden for dit faglige felt. Vi tilbyder løbende efteruddannelse.

Dine muligheder for at få klienter forøges, og efterhånden som de etablerede systemer opdager hypnosens effektivitet, vil den veluddannede Hypnose Psykoterapeut have et stærkt fortrin.